ITK35Zone


 
Trang ChínhTrang Chính  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn ITK35Zone - Lớp CNTT K35 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Hiện diễn đàn đang bị lỗi kĩ thuật, mong mọi người thông cảm. BQT sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất...

Share | 

 

 Hướng dẫn sử dụng XML làm hướng dẫn trong Visual studio

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Thu Sep 30, 2010 12:00 pm

avatar
UserRegulus™ Người này hiện đang:
Level: Tổng điều hành
Danh vọng:758


Tổng điều hành

Regulus™

Tổng điều hành

http://itk35.tk
Giới tính : Nam
Đến từ : ...
Join : 06/11/2009
Bài gửi : 758
HUMOR : Nghe nhạc.. Computer

Thú cưng
.:

Bài gửiTiêu đề: Hướng dẫn sử dụng XML làm hướng dẫn trong Visual studio

 
Trước khi có sự ra đời của Dot Net, trong các ngôn ngữ lập trình đều sử dụng những "Chú Thích" như là một cách để làm rõ ràng cho các khối lệnh của chương trình. Nhưng bây giờ, với sự ra đời của Dot Net Frameworks, thì dựa vào những "Chú Thích", bạn có thể tạo ra những tài liệu ứng dụng mà bạn đang phát triển.
Có 2 loại "Chú Thích" sử dụng với .NET FrameWorks. Loại thông thường nhất là các loại "Chú Thích Dòng" (Bất cứ khi nào bạn sử dụng // với C# hoặc VB.NET để đánh dấu một dòng là Chú Thích.) Loại chú thích này thường được sử dụng để giải thích những gì mà dòng lệnh hiện hành hoặc dòng mã kế tiếp đang thực hiện. Còn loại chú thích thứ 2 chính là chú thích XML. Chú thích này ghi chép tài liệu cho một lớp hoặc phương thức bằng cách sử dụng một phần XML. Ngoài ra, nó còn tạo tài liệu API cho ứng dụng. Sau đây là một ví dụ về các chú thích XML được áp dụng và một phương thức C#.=:

Code:
/// <summary>
/// This method can spilit a String.
/// </summary>
/// <param name="words"></param>
/// <param name="ar"></param>

private static void SplitString(string words, ref ArrayList ar)
{
    ...
}

Trong phần này, Tôi chỉ nói về chú thích XML trong C#. Như ta đã thấy trong ví dụ trên, các chú thích XML rất đơn giản - đặt /// trước các lớp, giao diện, phương thức , trường hoặc trước phần khai báo thuộc tính. Visual Studio sẽ tự động tổng kết cơ bản về hàm hoặc phương thức cùng với các tham số đi kèm. Có hơn 20 loại thẻ khác nhau có thể được sử dụng trong các chú thich XML, và được chia làm 2 loại chính.

I. Các Thẻ Chính:

Các Thẻ chính là những thẻ mà bạn sử dụng một cách độc lập với những thẻ khác.

1. :

Vì nó xuất hiện theo thẻ mặc định, nên có thể nó là thẻ quen nhất trong các loại thẻ. Nó nên được sử dụng để ghi chép mục đích chung nhất của tất cả các phương thức public, thuộc tính và trường của một kiểu.

Code:
/// <summary>
/// Hàm Đánh dấu một kí tự.
/// </summary>
private string MarkKeyword
{
.......
}
2. :

Thẻ này có ý nghĩa là mô tả một kiểu. Có thể bạn không biết điều này bời vì khi chèn các chú thích XML và trong Visual Studio, nó sẽ chèn thẻ thay vì chèn thẻ . Sự khác biệt không lớn nhưng tài liệu C# đề nghị sử dụng . Sau đây là ví dụ về thẻ remarks:

Code:
/// <remarks>
/// Hàm Đánh dấu một kí tự.
/// </remarks>
private string MarkKeyword
{
........
}
3. :

Tương tự như 2 thẻ trên, thẻ mô tả giá trị của một thuộc tính. Nó cũng được sử dụng như các thẻ khác:

Code:
/// <value>
/// Thuộc tính này số lượng các sách có trong thư viện.
/// </value>
protected int numberOfBooks;
4. :

Thẻ được sử dụng để ghi chép từng tham số của một phương thức. Đây là một trong những chú thích hữu dụng nhát bởi vì đôi khi khó nhận biết mục đích của một tham số chỉ từ tên của nó.

Code:
/// <summary>
/// Hàm này để chia một ArrayList thành chuỗi string.
/// </summary>
/// <param name="words"></param>
/// <param name="ar">một danh sách các chủ đề của bài viết.</param>
private static void SplitString(string words, ref ArrayList ar)
{
..........
}
5. :

Thẻ này được sử dụng để định nghĩa kiểu trả về của một phương thức. Từ chữ ký của phương thức, bạn biết kiểu nào nó trả về. Do đ, việc khai báo kiểu giá trị cho nó là vô ích mà hãy giải thích những gì mà giá trị trả về đó.

Code:
/// <summary>
/// Thay thế các ký tự đặc biệt bằng dấu cách
/// </summary>
/// <param name="s"></param>
/// <returns>Giá trị trả lại là những dấu cách</returns>
private static string ReplaceSpecialChar(string s)
{
string specialChar = @"'-%*";// Chuỗi ký tự đặc biệt
........
return s;
}

6. :

Được sử dụng để xác định các ngoại lệ mà một kiểu có thể đưa ra. Thẻ này sử dụng một thuộc tính được gọi là cref. Thuộc tính craf được sử dụng để tham chiếu một kiểu khác. Bằng cách sử dụng thẻ , bạn nên ghi chép tất cả những ngoại lệ cụ thể mà phương thức có thể đưa ra bằng thuộc tính cref và sau đó giải thích khi nào ngoại lệ có thể được đưa ra.

Code:
/// <exception cref="Exception">
/// Có lỗi trong quá trình xử lý
/// </exception>
void Page_LoadComplete(object sender, EventArgs e)
{
........
}

Vậy biết những ngoại lệ nào mà một phương thức có thể đưa ra rất quan trọng đối với việc phát triển các ứng dụng chất lượng cao. Vì .NET không cho bạn xác định những ngoại lệ nào mà phương thức có thể đưa ra trong chữ ký phương thức.

7. :

Với thẻ này, có thể được sử dụng để cung cấp một ví dụ về cách sử dụng phương thức, thuộc tính hoặc trường. các ví dụ là một phần chính của việc ghi chép tài liệu chất lượng cao và không có gì có thể hướng dẫn tốt hơn cho các nhà phát triển cách làm việc với các kiểu của bạn. Bằng cách sử dụng thẻ cùng với thẻ (một trong những thẻ thứ cấp), bạn có thể cung cấp trực tiếp các vi dụ mã trong mã của bạn.

Code:
/// <summary>
/// Thay thế các ký tự đặc biệt bằng dấu cách
/// </summary>
/// <param name="s"></param>
/// <returns></returns>
/// <example>
/// <code>
///
/// // Chuỗi ký tự đặc biệt
///
/// string specialChar = @"'-%*";
///
/// // gán các ký tự đặc biệt thành ký tự rỗng.
///
/// s = s.Replace(specialChar[i], ' ');
///
/// </code>
/// </example>
private static string ReplaceSpecialChar(string s)

Bạn nghĩ sao nếu tài liệu MSDN không có các ví dụ. đó chính mà ví dụ cho sự quan trọng của thẻ .

8. :

Cho phép bạn xác định ai được phép truy cập kiểu của bạn. Thẻ cũng có thể chứa thuộc tính cref và hầu như luôn hướng sang System.Security.PermissionSer.

Code:
/// <summary>
/// Tạo chuỗi tìm kiếm từ một danh sách các từ khóa cần tìm
/// </summary>
/// <param name="fieldName"></param>
/// <param name="keywords"></param>
/// <returns></returns>
/// <permission cref="System.Security.PermissionSer">
///
/// Private Access
///
/// </permission>
private static string BuildSQLQuery(string fieldName, ArrayList keywords)

9. :

Có thể được sử dụng để tham chiếu các lớp khác hoặc những tài liệu vốn có để gây sự chú ý với người đọc tài liệu. Thẻ này cũng có chứa thuộc tính cref và bạn có thể tham chiếu các kiểu, phương thức, thuộc tính hoặc trường khác mà người dùng có thể quan tâm đến.

Code:
/// <summary>
/// Tạo chuỗi tìm kiếm từ một danh sách các từ khóa cần tìm
/// </summary>
/// <param name="fieldName"></param>
/// <param name="keywords"></param>
/// <returns></returns>
/// <seealso cref="SetSQLQuery"/>
private static string BuildSQLQuery(string fieldName, ArrayList keywords)

10. :

Thẻ này khác với các thẻ chính khác bởi vì nó được sử dụng để bao hàm các chú thích XML bên ngoài trái với việc ghi chép tài liệu cho bất cứ thứ gì. Thẻ có thể hữu dụng nếu các chú thích XML trong các file nguồn ngày càng trở nên lớn và vụng về. Để sử dụng thẻ này, bạn sẽ cần phải sử dụng tên file cũng như biểu thức XPath vốn sẽ được sử dụng để đi đến các chú thích của bạn.

Code:
/// <include file='XMLLib.xml'

/// path='doc/members/member[@name="M:XMLLib.Vehicle.Start"]'/>
public virtual void Start()

II. Các thẻ thứ cấp:

Có thể được sử dụng bên trong các thẻ chính. Những thẻ này được sử dụng để đánh dấu và định dạng Text để đưa vào các thẻ chính. Trong ví dụ về thẻ ta cũng đã biết được thẻ rồi.

1. Nhập :

Các thẻ đều được sử dụng định nghĩa khi nào một phần Text là mã. Sự khác biệt duy nhất giữa 2 thẻ này là có thể được sử dụng để đánh dấu một điều gì đó là mã nội dòng (jnline) trong một câu khác, trong khi được sử dụng để xác lập toàn bộ một khối Text dưới dạng mã. Có nghĩa là có chứa các ngắt dòng còn thì không.

Code:
/// <summary>
/// Thay thế các ký tự đặc biệt bằng dấu cách bằng hàm <c>ReplaceSpecialChar("a")</c>
/// </summary>
/// <param name="s"></param>
/// <returns></returns>
private static string ReplaceSpecialChar(string s)

Nếu bạn muốn cung cấp một ví dụ hoàn chỉnh, thì dùng thẻ sẽ thích hợp hơn.

Code:
/// <summary>
/// Thay thế các ký tự đặc biệt bằng dấu cách
/// </summary>
/// <param name="s"></param>
/// <returns></returns>
/// <example>
/// <code>
///
/// // Chuỗi ký tự đặc biệt
///
/// string specialChar = @"'-%*";
///
/// // gán các ký tự đặc biệt thành ký tự rỗng.
///
/// s = s.Replace(specialChar[i], ' ');
///
/// </code>
/// </example>
private static string ReplaceSpecialChar(string s)

Cả 2 loại thẻ trên nên được sử dụng bất cứ khi nào bạn đưa mã vào các website của mình

2. :

Được sử dụng để chỉ định một đoạn trong các chú thích. Nếu các chú thích dài, bạn nên ngắt nó thành các đoạn để làm cho việc đọc trở nên dễ dàng hơn.

Code:
 /// <summary>
/// Trong hàm Page_Load này, ta phải làm các công việc sau:
/// <para>
/// Kiểm tra bài viết có tồn tại hay không
/// và chỉ có những người tạo ra bài viết mới được phép sửa bài
/// và xem bài viết đó đã được xuất bản chưa?
/// Nếu chưa sản xuất thì chỉ có người duyệt bài mới được xem
/// </para>
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
3. :

Có thể được sử dụng để tạo một tham chiếu dẫn sang một tham số. Khi mô tả một phương thức, bạn sẽ thường tham một tham số của phương thức. Bằng cách sử dụng thẻ này, công cụ tạo tài liệu có thể xác định tham số nào mà bạn tham chiếu sang và tạo một link giữa 2 tham số trong một tài liệu

Code:
/// <summary>
/// hàm tách các ArrayList thành các chuỗi <paramref name="words"/>
/// </summary>
/// <param name="words"></param>
/// <param name="ar"></param>
///
private static void SplitString(string words, ref ArrayList ar)
4. :

Thẻ có thể được sử dụng giống như thẻ ngoại trừ bạn sử dụng trong ngữ cảnh của một thẻ khác. Khi bạn muốn liệt kê một số phương thức mà một lớp chứa và sử dụng thẻ để tham chiếu đến những phương thức đó.

Code:
/// <remarks>
/// hàm này có nhiều phương thức như <see cref="GetArticlesByFilter"/>GetArticlesByFilter
/// and <see cref="UpdatePublish"/>
/// </remarks>
public class ArticlesDAO
5. Các thẻ List :

Loại thẻ cuối cùng là các thẻ List. Những thẻ này được tạo để sử dụng các List (danh sách). Thẻ được sử dụng để tạo một List và có một thuộc tính gọi là TYPE. Thuộc tính này định nghĩa loại List nào mà bạn đang tạo; giá trị này có thể được thiết lập sang Bullet, number hoặc table. Thẻ sau đó có thể được sử dụng để định nghĩa header (Tiêu đề) cho List. Nó có thể chứa các thẻ . Sau thẻ , thẻ có thể chứa bất kỳ số thẻ . Mỗi thẻ tượng trưng cho một mục trong danh sách và có thể bao gồm các thẻ và thẻ . Mỗi mục sẽ luôn chứa một thẻ , nhưng sẽ cần phải chứa thẻ nếu bạn tạo một danh sách định nghĩa.

Sau đây là một ví dụ về danh sách không định nghĩa:

Code:
/// <summary>
/// <remarks>
/// hàm tương tác vói CSDL của đối tượng Article.
/// <list>
///        <listheader><description>Phương Thức</description></listheader>
///        <item><description>GetArticlesByFilter</description></item>
///        <item><description>UpdatePublish</description></item>
///        <item><description>GetArticlesDynamic</description></item>
/// </list>
/// </remarks>
/// </summary>
public class ArticlesDAO

Còn đây là ví dụ về danh sách định nghĩa:

///
/// Thay thế các ký tự đặc biệt bằng dấu cách
///

/// chuỗi chứa các ký tự đặc biệt
///
///
/// Sốký tự đặc biệt
///

///
/// 1ký tự "-"
///

///
/// 2ký tự "%"
///

///
/// 3ký tự "*"
///

///
/// 4ký tự "dấy nháy ' "
///

///

///
///
private static string ReplaceSpecialChar(string s)

Chắc bây giờ các bạn cũng đã phần nào biết được tầm quan trọng của chú thích. Nó góp phần tạo nên hình ảnh của một ứng dụng có chất lượng cao. Hãy tạo những chú thích chính xác trong việc ghi chép một tài liệu ứng dụng.


Sưu tầmSố lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)[center]
&lt;font size=10&gt;Tin học là phải tin mới học&lt;/font size&gt;

Copy- Paste -&gt; Copy- Paste-Hiểu-Đánh giá-Phát triển Cải tiến.
&lt;br&gt;


Email: plkhanhhai1991@gmail.com
k35104017@student.hcmup.edu.vn


Thu Sep 30, 2010 1:50 pm

avatar
Userthiensu_vitinh2009 Người này hiện đang:
Level: Ma Mới
Danh vọng:5


Ma Mới

thiensu_vitinh2009

Ma Mới

Join : 07/11/2009
Bài gửi : 5

Bài gửiTiêu đề: Re: Hướng dẫn sử dụng XML làm hướng dẫn trong Visual studio

 
dc do. ma nhjn so k hụ j.kaka Smile SmileThu Sep 30, 2010 5:42 pm

avatar
Userxiao_yan69 Người này hiện đang:
Level: Banned User
Danh vọng:312


Banned User

xiao_yan69

Giới tính : Nữ
Đến từ : k35 lớp CNTT1
Join : 08/11/2009
Bài gửi : 312
HUMOR : 大學生

Bài gửiTiêu đề: Re: Hướng dẫn sử dụng XML làm hướng dẫn trong Visual studio

 
hihi dài quá làm biếng đọc hichic... đọc 1 phần ko hiểu -> không đọc Very Happy
UserSponsored content Người này hiện đang:
Level:
Danh vọng:Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Hướng dẫn sử dụng XML làm hướng dẫn trong Visual studio

 


 

Hướng dẫn sử dụng XML làm hướng dẫn trong Visual studio

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ITK35Zone :: Học tập :: Lưu trữ (năm 1) :: Download tài tiệu học tập-
 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog